Tulevat tapahtumat

ke 29. maaliskuuta 2023
ATS Ydintekniikka 1/2023
49 päivää jäljellä

Haku sivustolta

 

Aprosia edeltävä simulaattori vuodelta 1978 ja Fortumin Apros-koulutussimulaattori vuodelta 2019.

Tiistaina 5.2. pidettiin jäsentilaisuus aiheella ”Apros-voimalaitossimulaattori”. Aihe ei uusi, mutta tekniikka kehittyy nopeasti ja edellisestä esittelystä ATS:n tilaisuuksissa todettiin olleen jo lähes kymmenen vuotta. Tieteiden talossa järjestettyyn jäsentilaisuuteen ilmoittautui 63 henkeä.

Ensimmäisenä esityksenä TkT Kaj Juslin (VTT, emeritus) esitteli Aprosia edeltäviä automaatiojärjestelmien laskentamalleja. Tärkeitä sovelluskohteita olivat erityisesti Loviisan ensimmäisen automaatiojärjestelmän testaus ja oman aikansa SMR-mallin, SECURE-ydinlämpölaitoksen, suunnittelu.  Laskentakapasiteetti rajoitti reaaliaikaisten simulaatioiden kehittämistä, jonka vuoksi tärkeä osa oli myös virtausverkkojen yhtälöiden ratkaisun matemaattisten mallien optimointi.
Varsinaisen ensimmäisen APROS-mallin määrittely aloitettiin vuonna 1985. Tarkoituksena oli malli, joka yhdistäisi sekä prosessikomponentit, virtausverkot, sähköverkot ja automaatiojärjestelmät. Lisäksi käyttöliittymästä haluttiin sellainen, että käyttäjän ei tarvitsisi ohjelmoida tai kirjoittaa erikseen differentiaaliyhtälöitä. Simulaattori otettiin tukemaan voimalaitoksen käyttöä koko sen elinkaaren aikana elinkaaren aikana suunnittelussa, testauksessa ja koulutuksessa ja se levisi nopeasti myös muihinkin kuin ydinvoimalaitosten käyttöön.

Toisessa esityksessä Olli Viljakainen Fortumilta esitteli Aprosin nykyisiä sovelluskohteita Fortumilla. Aprosin etuna on erityisesti laajat sovellusmahdollisuudet ja fysikaalinen tarkkuus. Nykyisin Apros on lisenssoitu 33 eri maahan ja käyttäjinä on sekä voimalaitoksia, turvallisuusviranomaisia että tutkimuslaitoksiakin. Loviisan voimalaitoksessa suurimpia sovelluksia ovat olleet tehonkorotus 90-luvun puolivälissä, käyttöluvan jatko sekä onnettomuus- ja turvallisuusanalyysit. Koulutuskäytössä käyttöliittymä on siirtynyt kosketusnäyttöpohjaiseksi. 

Lopuksi Matti Paljakka VTT:ltä kertoi kehitteillä ja suunnitteilla olevista Aprosin uusimmista ominaisuuksista. Kehitystyötä tehdään pääasiassa asiakastarpeiden mukaisesti. Uusia sovelluksia on noussut esimerkiksi prosessien optimoinnista, herkkyysanalyyseistä ja yhteissimuloinneista. Energia-alan kehitystrendit, kuten sääriippuva tuotanto, hajautettu tuotanto ja SMR-innostuskin näkyvät kehityshankkeissa. Yhtenä esimerkkinä mainittiin myös Viking Grace -laivan lämmön talteenotto.

Keskusteluosuudessa muisteltiin vielä ensimmäisten mallien kehitystyötä ja arvuuteltiin Aprosin nykyisiä kilpailijoita.

 (Teksti ja kuva: Antti Räty)

Linkki Kaj Juslinin esitykseen

Linkki Olli Viljakaisen esitykseen

Linkki Matti Paljakan esitykseen