Tulevat tapahtumat

ke 29. maaliskuuta 2023
ATS Ydintekniikka 1/2023
49 päivää jäljellä

Haku sivustolta

Suomen Atomiteknillisen Seuran vuosikokous järjestettiin etäyhteydellä maaliskuun 17. päivänä. Sääntömääräisinä asioina kokouksessa käsiteltiin seuran toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2020 sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021. Seuran vuoden 2020 toimintaa jouduttiin kokoontumisrajoitusten vuoksi supistamaan merkittävästi, ja tapahtumaosallistumisia kertyikin vain alle 400. Kuitenkin esimerkiksi marraskuussa järjestetty Syysseminaari, joka kokosi webinaariin yhteensä 162 osallistujaa, oli onnistunut ja osallistumisaste oli jopa normaalivuotta suurempi. Yhteisölle tärkeän ydintekniikan alan ammattilehden ATS Ydintekniikan julkaiseminen jatkui häiriöttä.

Yhdistyksen taloudellinen tilanne on hyvä. Vuoden 2020 tapahtumien vähentymisen seurauksena kertynyttä säästöä kompensoidaan vuoden 2021 tapahtumajärjestelyillä ja yhteisellä tuella koko jäsenistölle, eli alentamalla jäsenmaksuja väliaikaisesti. Seuraavan kerran syksyllä 2022 järjestettävään SYP-konferenssiin valmistautumista jatkettiin vuosittaisella varauksella.

Johtokunnan puheenjohtajan Tuomas Rantalan sekä johtokunnan jäsenistä Pekka Kupiaisen (Posiva), Jaakko Leppäsen (VTT) ja Vesa Tanskasen (Stressfield) sääntömääräiset toimikaudet tulivat täyteen. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Markus Airila (VTT), uudeksi sihteeriksi Jussi Peltonen (VTT) ja uusiksi jäseniksi Tuomo Huttunen (Fennovoima) ja Olli Nevander (Rosatom). Vanhoina jäseninä johtokunnassa jatkavat edelleen varapuheenjohtajaksi valittu Lauri Rintala (Fennovoima), rahastonhoitajana aloittava Maria Lindholm (Fortum), sekä jäseninä Ana Jambrina ja Simo Saarinen (Patria).

Vuosikokous kutsui kunniajäseniksi erittäin pitkäaikaisen ja ansiokkaan alan ja yhdistyksen hyväksi tehdyn työn perusteella Eero Patrakan, Ilkka Mikkolan ja Jukka Laaksosen. Uudet kunniajäsenet palkitaan seuran 55-vuotisjuhlissa syksyllä 2021. Sääntömääräisten asioiden käsittelyn jälkeen jaettiin akateemikko Erkki Laurilan (1914-1999) mukaan nimetty palkinto ATS Ydintekniikka-lehden menneen vuoden parhaasta artikkelista. Palkinnon kriteereinä ovat mm. artikkelin selkeys, otsikointi ja kieliasu, asian tieteellinen syvällisyys ja tehdyn taustatyön määrä. Palkinnon saaja päätetään lehden toimituskunnan äänestyksellä. Palkinnon ansaitsivat Samuli Siltanen ja Riina Virta artikkelista ” Gammaemissiotomografia paljastaa ydinpolttoaineen sisällön”, joka julkaistiin ATS Ydintekniikan numerossa 4/2020. Samuli Siltanen kiitti palkinnosta ja piti informatiivisen puheen gammatomografian historiasta.

Vuosikokouksen jälkeen Iiro Auterinen (VTT) piti esitelmän historiallisista BNCT-hoidoista FiR 1:llä sekä tämän päivän tutkimusreaktoritilanteesta. Esitelmää seurasi lukuisia yleisökysymyksiä hoidoista ja vuodenvaihteessa 2020-21 toteutuneesta reaktorin käytetyn ydinpolttoaineen kuljetuksesta Yhdysvaltoihin.