Tulevat tapahtumat

Ei tapahtumia

Haku sivustolta

Viranomaisyhteydenpidon päällikkö Niina Miettinen, Fennovoima
Viranomaisyhteydenpidon päällikkö Niina Miettinen, Fennovoima

Tiistaina 25.8 järjestettiin syyskauden aloittava jäsentilaisuus, jossa käsiteltiin Fennovoiman rakentamislupahakemusta. Johtuen mahdollisesti kesän jännittävistä käänteistä ja yhtiön saamasta mediahuomiosta, jäsentilaisuus jouduttiin siirtämään alun perin varattua suurempaan tilaan. Lopulta paikalle saapui yli 90 ATS:n jäsentä.

23.11.2015 - Lisätty tilaisuuden esitykset: 

J. Liuko, N. MiettinenJ. Miikkulainen

Aiheen käsittely aloitettiin Työ- ja elinkeinoministeriön puheenvuorolla, jonka antoi yli-insinööri Jorma Aurela. Ministeriön virallinen kanta Fennovoiman rakentamislupataipaleeseen on esitetty laajasanaisemmin TEMatiikkaa-blogissa. Kirjoituksen on laatinut teollisuusneuvos Herkko Plit.

Yli-insinööri Jorma Aurela, TEM
Yli-insinööri Jorma Aurela, TEM

Fennovoiman viranomaisyhteydenpidon päällikkö Niina Miettinen jatkoi tiivistäen ydinvoimalaitoksen lisensiointiprosessin ja käyden läpi rakentamislupahakemuksen pääkohdat. Hakemuksessa kuvataan muun muassa valittu laitospaikka, laitostyyppi, tärkeimmät turvallisuusjärjestelmät sekä Fennovoiman organisaatio. Vasta vuoden 2016 kesän loppuun mennessä Fennovoima toimittaa erillisen selvityksen ydinjätteen loppusijoitusratkaisustaan. Rakentamislupahakemus on luettavissa myös sähköisesti.

Lisensiointipäällikkö Janne Liuko kuvasi projektin etenemistä rakentamislupahakemuksen jättämisen jälkeen. STUKille toimitetaan turvallisuusselvityksiä vaiheittain aina kesään 2017 asti. Fennovoima itse vastaa esimerkiksi valmiussuunnittelusta. Referenssilaitos Leningrad 2:een verrattuna merkittävimmät tekniset muutokset, joista vastaa laitostoimittaja, koskevat suojarakennusta, hätäjäähdytyspumppujen fyysistä erottelua ja paineenalennusta.

Myös laitospaikalla tapahtuu koko ajan enenevissä määrin, kuten alihankintaketjun ja työmaan kehitystehtävissä työskentelevä Juha Miikkulainen kertoi. Laitosalueelle johtava tie on viimeistelty ja aluetta ympäröivä aitakin on jo likimain valmis. Seuraavaksi aletaan rakentaa koulutus- ja palvelukeskusta sekä pääporttirakennusta.