Tulevat tapahtumat

Ei tapahtumia

Haku sivustolta

Seuran johtokunta joutui perumaan syksylle suunnitellun Englannin opintomatkan vähäisen osallistujamäärän takia. Samassa johtokunta linjasi, että seuran pitkään vaikeuksien kanssa painineesta yleisestä ekskursiotoiminnasta luovutaan. Päätös on perusteltu, sillä jo keväällä tulevan ekskursion onnistuminen asetettiin toiminnan jatkumisen ehdoksi. Ekskursiotoiminnan perinnettä ylläpitävät jatkossa toimintaryhmät YG ja ATS-Seniorit lähinnä omalle jäsenryhmälleen suunnatuilla matkoilla.

Seuraavassa toistaiseksi viimeiseksi jääneen ekskursiosihteerin Ville Lestisen analyysi syistä, jotka ovat johtaneet vähäiseen kiinnostukseen opintomatkoja kohtaan.

"Suomen Atomiteknillisen Seuran, eli tuttavallisemmin ATS:n, tarkoitus on yhdistyksen sääntöjen mukaan edistää ydinvoima-alan tuntemusta ja kehitystä Suomessa, toimia yhdyssiteenä jäsentensä kesken kokemusten vaihtamiseksi ja ammattitaidon syventämiseksi sekä vaihtaa tietoja ja kokemuksia kansainvälisellä tasolla. Yksi keino saavuttaa nämä tavoitteet on ollut vuotuinen opintomatka eli tuttavallisemmin excu. Vuosien varrella excuilla on vierailtu eri puolilla maailmaa, eri kokoisilla porukoilla, monipuolisesti erilaisissa pääosin ydinvoimaan liittyvissä kohteissa. Matkoilla on saatu paljon oppia ja ennen kaikkea tutustuttu uusiin ihmisiin sekä meidän seuramme sisällä että matkakohteissa. Excuilla on tyypillisesti ollut mukana myös hyvin eri ikäisiä jäseniä, joten ne ovat toimineet tehokkaasti myös ”sukupolvien välisen kuilun” kaventajina. Excut ovat siis varmasti tukeneet erinomaisesti ATS:n tarkoitusta ja tavoitteita. Vuosien saatossa kiinnostus excuja kohtaan on kuitenkin laimentunut ja riittävän osallistujamäärän hankkiminen excuille on vaatinut monina vuosina kovaa markkinointityötä.

Perinteisesti excu on keskittynyt ydinvoimaan liittyviin kohteisiin. Viime vuosina energiantuotannon kenttä on kuitenkin mullistunut erityisesti länsimaissa. ATS:n vuoden 2015 excun oli tarkoitus laajentaa tämän perinteisen opintomatkan sisältöä kohti uusia energiantuotantotapoja. Tarkoituksemme oli tutustua ydinvoiman lisäksi energiantuotannon uusiin suuntauksiin sekä akateemiselta kannalta että uuden energiantuotannon rakentamisen ja operoinnin näkökulmasta. Ympäröivän maailman ja sen muutosten ymmärtäminen on kuitenkin ehdoton edellytys myös ydinvoiman menestykselle jatkossa. Mikäli emme ymmärrä muiden energiantuotantomuotojen meille asettamia vaatimuksia, meidän on vaikea pärjätä kilpailussa. Nämä uudetkaan aihepiirit eivät kuitenkaan riittäneet houkuttelemaan tämän vuoden exculle riittävästi osallistujia, vaan reissu jouduttiin perumaan.

Mutta miksi kiinnostus excursiota kohtaan on laimentunut jo vuosia ja tänä vuonna suorastaan romahtanut huolimatta excun uusista tuulista? Kiinnostuksen vähenemiseen on varmasti monia syitä. Ehkä moni pääsee näkemään oman työnsä puitteissa itselle kiinnostavia ulkomaiden kohteita. Ehkä ajanpuute vaivaa nykyajan hektisen työelämän pyörteissä. Tai voisiko olla niinkin, että ihmiset haluavat enemmän ja enemmän erikoistua vain omaan tekemiseensä ja laaja-alainen tutustuminen ydinvoimaan tai ylipäänsä energiantuotantoon ei enää kiinnosta niin paljoa. Myös yhteisöllisyys on vähentynyt. Ja tietysti ainakin näin taloudellisesti huonoina aikoina tällaiset osittain viihteelliset opintomatkat ovat se ensimmäinen ja helppo tapa säästää.

Syitä excun kiinnostavuuden hiipumiseen on siis varmasti monia. On kuitenkin huolestuttavaa, jos tämä heijastaa työn tekemisen ”siiloutumista” ja pyrkimystä liialliseen tehokkuuteen työntekijöiden monimuotoisen kehittämisen kustannuksella. Ydinvoima-ala on länsimaissa historiansa suurimmissa ongelmissa ja muutosta tarvitaan tai olemme alana tulevaisuudessa entistä suuremmissa ongelmissa. Mikäli toimialallamme ei ymmärretä, että laaja-alainen osaamisen kehittäminen ja tiedon kerääminen ovat innovatiivisuuden perusta ja sitä kautta muutoksen edellytys, olemme jo lähitulevaisuudessa suurissa ongelmissa muiden energiantuotantotapojen puristuksessa.

Mutta mikä on excun tulevaisuus? Oliko tämä nyt tässä? Todennäköisesti nykymuotoisena excursio-toiminta ei tule jatkumaan. Toisaalta excuilla on mielestäni selkeä tarve suomalaisessa ydinvoimaliiketoiminnassa ja ne ehdottomasti tukevat myös ATS:n tarkoitusta. Lopullisia päätöksiä excuista ei ole tehty, jos lopullisia päätöksiä tässä maailmassa nyt ylipäänsä on, mutta muutoksia excu-toimintaan tulee varmasti. Nyt on jokaisella ATS:n jäsenellä hyvä tilaisuus kertoa mielipiteensä excu-toiminnan tulevaisuudesta. Mielipiteen voi kertoa vaikkapa sähköpostilla ATS:n hallituksen jäsenille tai allekirjoittaneelle. Vaihtoehtoisesti voi mielipiteensä voi esittää ATSExcun Likedin-sivulla aihetta käsittelevässä keskustelussa. Toivottavasti saamme runsaita mielipiteitä. Ja tietysti mukavaa syksyä ATS:n jäsenille!

Ville Lestinen"