Tulevat tapahtumat

Ei tapahtumia

Haku sivustolta

 

Tiistaina 11.4. järjestettiin vuoden 2017 aloittava jäsentilaisuus, minkä aiheena oli Ydinlaitoksen suunnitteluperusteuhat ja ydinmateriaalivalvonta. Tilaisuuden tarkoituksena oli hieman avata ydinlaitosten turvajärjestelyihin ja ydinmateriaalivalvontaan liittyvää termistöä, lainsäädäntöä ja käytännön kokemuksia, sillä kyseiset tehtävät ovat vaikutuksistaan huolimatta suurimmalle osalle alalla työskentelevistä varsin tuntemattomia. Paikalla oli 40 ATS:n jäsentä.

Tilaisuuden aloitti Paula Karhu Säteilyturvakeskuksesta esityksellään Suunnitteluperusteuhkan ylläpito ja käyttö, missä kerrottiin suunnitteluperusteuhkaan liittyvistä taustoista ja tekijöistä viranomaisen näkökulmasta.

Samasta aiheesta jatkoi Petri Tonteri Loviisan ydinvoimalaitokselta, joka kertoi kuinka viranomaisvaatimukset täyttävät ydinlaitoksen turvajärjestelyt käytännössä hoidetaan.

Lopuksi Kaisa Pellinen Fennovoimasta perehdytti kuulijat ydinmateriaalivalvonnan perusteisiin ja siihen, mitä ydinmateriaalivalvontaan liittyvät kansainväliset säädökset edellyttävät suunnitteluvaiheessa olevalta ydinlaitosprojektilta.

Paula Karhun esitys
Petri Tonterin esitys

Kaisa Pellisen esitys