Tulevat tapahtumat

Ei tapahtumia

Haku sivustolta

 

 

Toukokuussa järjestettiin jäsentilaisuus Helsingin Salmisaaressa teemalla “Ydinlaitoksen purkusuunnitelmat”. Tilaisuuteen osallistui lähes 50 seuran jäsentä ja siellä kuultiin kolme esitystä. Esityksiä oli mahdollisuus seurata Skype-etäyhteyden kautta, ensimmäistä kertaa ATS:n historiassa, ja ainakin muutama kuulija pilotoi tätä mahdollisuutta.

Jäsentilaisuuden kantavana teemana oli ydinlaitosten purkaminen, mistä kuultiin kolme varsin erilaista esitystä. Ensiksi Elina Kälviäinen kertoi Loviisan ydinvoimalaitoksen käytöstäpoistosta noin 50 vuoden aikajänteellä. Fortumilla on parhaillaan käynnissä suunnitelmien päivitys ajan tasalle, mutta käytöstäpoisto käynnistyy aikaisintaan vuonna 2029.

Markus Airila kertoi VTT:n Triga-tutkimusreaktorin käytöstäpoistosta. Reaktorin käyttö päättyi kaksi vuotta sitten ja käytöstäpoistosta on tehty ympäristövaikutusten arviointi. Purkusuunnitelma teetettiin viime vuonna ja käytöstäpoistoon keskittyvää käyttölupahakemusta ollaan valmistelemassa Valtioneuvostolle.

Ville Koskinen kertoi käytöstäpoiston huomioinnista Fennovoiman rakentamislupavaiheessa. Alustava käytöstäpoistosuunnitelma vaaditaan jo tässä vaiheessa, joten suunnitelmia on tehtävä yli 100 vuoden päähän.

 

Elina Kälviäisen esitys

Markus Airilan esitys

Ville Koskisen esitys

 

 

Tiistaina 11.4. järjestettiin vuoden 2017 aloittava jäsentilaisuus, minkä aiheena oli Ydinlaitoksen suunnitteluperusteuhat ja ydinmateriaalivalvonta. Tilaisuuden tarkoituksena oli hieman avata ydinlaitosten turvajärjestelyihin ja ydinmateriaalivalvontaan liittyvää termistöä, lainsäädäntöä ja käytännön kokemuksia, sillä kyseiset tehtävät ovat vaikutuksistaan huolimatta suurimmalle osalle alalla työskentelevistä varsin tuntemattomia. Paikalla oli 40 ATS:n jäsentä.

Tilaisuuden aloitti Paula Karhu Säteilyturvakeskuksesta esityksellään Suunnitteluperusteuhkan ylläpito ja käyttö, missä kerrottiin suunnitteluperusteuhkaan liittyvistä taustoista ja tekijöistä viranomaisen näkökulmasta.

Samasta aiheesta jatkoi Petri Tonteri Loviisan ydinvoimalaitokselta, joka kertoi kuinka viranomaisvaatimukset täyttävät ydinlaitoksen turvajärjestelyt käytännössä hoidetaan.

Lopuksi Kaisa Pellinen Fennovoimasta perehdytti kuulijat ydinmateriaalivalvonnan perusteisiin ja siihen, mitä ydinmateriaalivalvontaan liittyvät kansainväliset säädökset edellyttävät suunnitteluvaiheessa olevalta ydinlaitosprojektilta.

Senioreilla monipuolinen ohjelma Lappeenrannassa 21.3.2017

ATS-Seniorien kotimaan ekskursio suuntautui tänä vuonna Lappeenrantaan. Matka tehtiin ensimmäistä kertaa junalla, mikä osoittautui varsin miellyttäväksi kokemukseksi. Perillä oli kolme kohdetta, joihin tutustui 20 senioria.

During 22-26 of March 20 members of Finnish Nuclear Society Young Generation (ATS YG) visited Leningrad NPP and St. Petersburg. There were representatives from utilities, universities and other organization of Finnish nuclear industry. 

The schedule was tight. There was two days full of technical program + one day of cultural activities.

Parhaillaan on meneillä Atomiteknisen Seuran Young Generation opintomatka Pietariin ja Sosnovyy Bor ydinvoimalaitokselle.

Torstai 23.3 oli todella mielenkiintoinen päivä Leningradin ydinvoimalaitoksella. Nähtiin kahden rakenteilla olevan VVER 1200 tyyppisen reaktorin työmaa, sekä vierailtiin käytössä olevalla RBMK tyyppisellä laitoksella, jossa nähtiin muun muassa valvomo, reaktorihalli ja turbiinihalli.

Tänään, perjantai 24.3 ohjelma jatkui Atomproektin Virtual Unit NPP simulaattorissa Pietarissa.