Tulevat tapahtumat

ti 21. toukota 2019
17:00 - 19:30
Jäsentilaisuus: Tutkimustoiminta Cadarachessa

Haku sivustolta

ATS:n johtokunnan tehtävänä on muiden muassa hoitaa yhdistyksen juoksevat asiat, toteuttaa kokousten päätökset, vastata taloudenpidosta ja edustaa yhdistystä. Seurassa vuonna 2015 käynnistetyn kokonaisvaltaisen uudistumisen toimeenpano on myös johtokunnan vastuulla.

ATS:n johtokunta valitaan sääntöjen 10 §:n mukaisesti vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan. Johtokunnan varapuheenjohtaja Filip Tuomisto ja jäsen Ilkka Männistö ovat olleet johtokunnassa sääntöjen sallimat kolme vuotta eivätkä voi enää asettua ehdolle. Lisäksi Essi Ahonen on eronnut johtokunnasta vuoden aikana. Johtokuntaan tarvitaan vähintään kaksi uutta jäsentä, mikäli ei-erovuoroiset jäsenet ovat käytettävissä ja valitaan uudelleen johtokuntaan.

On yhdistyksen etu, että johtokunnassa on osaavia ja motivoituneita henkilöitä, joilla on riittävästi aikaa paneutua yhteisten asioiden hoitamiseen. Johtokunnan valinnassa halutaan lisätä avoimuutta ja mahdollistaa etukäteiskeskustelu. Seuraavassa esittäytyvät henkilöt, jotka ovat tarjoutuneet ehdokkaiksi ATS:n johtokuntaan.

18.1 järjestettiin yhdistyksen ylimääräinen kokous, jossa käsiteltiin johtokunnan sääntömuutosehdotusta. Sääntömuutoksen puolesta äänesti kolme ja sitä vastaan 17 ATS:n jäsentä. Kaikkiaan paikalla oli vain 25 henkeä.

ATS:n syysseminaari järjestettiin jo perinteiseksi osoittautuneella paikallaan Säätytalolla torstaina 12.11.2015. Paikalle oli saapunut 141 seuran jäsentä kuuntelemaan esityksiä ydinvoimatutkimuksesta ja ajankohtaisista hankkeista, seuraamaan paneelikeskustelua ydinvoima-alan tulevaisuudennäkymistä ja vaihtamaan kuulumisia.

Seuran johtokunta joutui perumaan syksylle suunnitellun Englannin opintomatkan vähäisen osallistujamäärän takia. Samassa johtokunta linjasi, että seuran pitkään vaikeuksien kanssa painineesta yleisestä ekskursiotoiminnasta luovutaan. Päätös on perusteltu, sillä jo keväällä tulevan ekskursion onnistuminen asetettiin toiminnan jatkumisen ehdoksi. Ekskursiotoiminnan perinnettä ylläpitävät jatkossa toimintaryhmät YG ja ATS-Seniorit lähinnä omalle jäsenryhmälleen suunnatuilla matkoilla.

Seuraavassa toistaiseksi viimeiseksi jääneen ekskursiosihteerin Ville Lestisen analyysi syistä, jotka ovat johtaneet vähäiseen kiinnostukseen opintomatkoja kohtaan.

ATS YG isännöi 16.-18.10 kansainvälistä ENS YGN kokousta, johon saapuu 20 edustajaa yhdeksästä eri maasta. Edustettuina ovat eri maiden YG-yhteisöjen lisäksi WANO ja IYNC. Kokouksen ohjelmaan kuuluu tekninen vierailu Olkiluotoon perjantaina ja kokous lauantaina Helsingissä.