Tulevat tapahtumat

ke 29. maaliskuuta 2023
ATS Ydintekniikka 1/2023
49 päivää jäljellä

Haku sivustolta

Kirjoittanut Pentti Uuspää, kuvat Markku Tiitinen

 

ATS-Seniorien Baltian ekskursiota 22.-25.9.2014 voidaan hyvällä syyllä kutsua suureksi, sillä matkaan sisältyivät kaikki kolme Baltian maata ja matkakilometrejä bussissa kertyi 1400. Matka edistyi miellyttävän vaihtelevassa syyskuun säässä. Saimme tehdä havaintoja Viron, Latvian ja Liettuan maataloudesta, maataloista ja pelloista, kaupungeista ja taajamista. Pari kertaa navigaattori ohjasi meidät kapenevalle tielle, jolta kuljettaja näki parhaaksi palata takaisin. Joskus pääsimme perille nostalgista mutkittelevaa sora- ja hiekkapäällysteistä tietä pitkin.

Matka oli kokonaisuudessaan onnistunut. Osanottajat sopeutuivat kiitettävästi vaihtuviin ympäristöihin. Kussakin maassa ydintekniikan vierailukohteet olivat sellaisia, ettei niihin matkailija sattumalta päädy. Kohteita kuvaa hyvin oheiseen valokuvaan ikuistettu kyltti. Vastaanotto ja opastus vierailukohteissa olivat ystävällistä ja osaavaa. Matkalle osallistui 14 senioria. Baltian järjestelyt oli hoitanut Tapani Graae, jolle kuuluu kiitos hyvin suunnitellusta matkaohjelmasta. Seniorit matkalle keräsi Eero Patrakka, joka toimi matkan johtajana yhdessä Tapani Graaen kanssa.

 

Sukellusveneiden entinen koulutuskeskus Paldiskissa

Virossa kävimme Paldiskissa, jossa toimi ydinsukellusveneiden koulutuskeskus vuosina 1960 – 1989. Alueelta on purettu pois useita rakennuksia ja niiden paikalla on tasaista maata ja vihreätä nurmikkoa. Kahden koulutusympäristön jäljellejääneet osat olivat nähtävissä isoissa halleissa. Henkilökuntaa oli ollut 350, nyt työssä on 11 henkilöä.

Painevesireaktori 70 MW sijaitsi ensimmäisen sukupolven ydinsukellusveneen rungon osassa, jonka läpimitta on 7 m. Aluksen runko oli katkaistu ja poikkileikkauspinta oli nähtävissä. Painevesireaktori 90 MW sijaitsi toisen sukupolven ydinsukellusveneen rungon osassa, jonka läpimitta oli 9 m. Tämä kohde oli suojattu erillisillä muuratuilla seinillä. Reaktorisydämen päämitat olivat noin 1 m x 1 m x 1 m. Reaktoreiden polttoaine vietiin Venäjälle v. 1994. Aktiivisten nestemäisten jätteiden käsittelyssä käytettiin apuna Fortumin NURES-tekniikkaa. Paikkaa käytettiin myös sairaaloiden ja muun terveydenhuollon matala- ja keskiaktiivisten jätteiden kokoamispaikkana. Tämänhetkisten suunnitelmien mukaan loppusijoitus alkaa noin v. 2050.

Oppaanamme Paldiskissa oli Ivo Tatrik. Alkuperäinen isäntä Mart Vasvas ei päässyt paikalle loukkaantumisen vuoksi.

Paluumatkalla Liettuasta pysähdyimme Tartossa ja vierailimme Tallinnassa hotelli Virun yläkerrassa sijaitsevassa KGB:n kuunteluhuoneessa, joka toimii nykyään museona.

 

Ydintutkimuskeskus Salaspilsissa

Latviassa kävimme Salaspilsissa, jossa tutustumiskohteena oli neuvostoliittolainen IRT-tutkimusreaktori Salaspils Research Reactor SRR. Reaktori oli otettu käyttöön 26.9.1961. Teho oli aluksi 1 MW. Vuosina 1973-1975 reaktorin teho nostettiin viiteen megawattiin. Tutkimusreaktorin sulkemispäätös tehtiin vuonna 1995. Reaktori suljettiin 23.5.1998. Laitos oli tuolloin toiminut siis 37 vuotta. Tutkimuslaitoksessa oli aikoinaan työssä noin 250 henkilöä. Nykyinen vahvuus on kymmenkunta. Merkittävä syy tutkimusreaktorin sulkemiseen oli se, ettei Latvian valtiolla ollut rahaa muuntaa reaktoria matalarikasteiseksi.

Vierailimme reaktorihallin ylä- ja alatasolla sekä valvomossa. Meille esiteltiin polttoaineelle reaktorisydämessä käytetty pakkaustapa. Metallikotelossa on tilaa poikkileikkauksen neljässä nurkassa polttoaineelle. Keskellä on tila ohjaussauvalle. Polttoaine oli 85 - 90 % U-235. Tutkimusreaktorin polttoaine on purettu pois ja palautettu Venäjälle v. 2008. Vedenalaisella kameralla tunnistettiin polttoaine-elementit. Säteilysuojelusyistä kauko-ohjauksella parin seinän takaa nostettiin polttoainesauvat ylös ja laskettiin kuljetuspakkauksiin. Rautatiekuljetus vei Venäjän rajalle, jossa luovutusasiapaperit allekirjoitettiin.

Vuodesta 2012 tutkimuskeskuksen operaattorina on Latvian yliopisto. Yliopisto suunnittelee syklotronin hankkimista ja suurenergiafysiikan keskuksen kehittämistä. Kemiallisen fysiikan laitos on valtuutettu dosimetrien kalibrointilaboratorio vuodesta 2012.

Tutkimuskeskuksen entistä toimintaa ja uusia suunnitelmia esittelivät isäntämme Janis Rudzitis ja Janis Berzins. Lasse Mattila esitti heille katsauksen Suomen ydintekniseen tutkimukseen, jossa oli paljon antia senioreillekin.

Kulttuuriantia Latviassa oli käynti Daugava- eli Väinäjoen museossa, joen saaressa. Täällä oli esillä mm. Kircholmin taistelu v. 1605.

 

Ignalinan ydinvoimalaitos Liettuassa

Liettuassa kävimme Ignalinan ydinvoimalaitoksella, Visaginasissa. Laitospaikalla on kaksi voimalaitosyksikköä tyyppiä RBMK-1500. Kolmatta oli rakennettu, mutta rakennustyö oli keskeytetty. Tarkoitus oli rakentaa myös neljäs voimalaitosyksikkö. Oli kuitenkin tultu siihen tulokseen, että läheinen järvi ei riittäisi neljän yksikön jäähdyttämiseen. Järven lämpötila oli kahden laitoksen käyttöaikana noussut kolme astetta. Tämän lämpötilamuutoksen sanottiin väistyvän muutamassa vuodessa.

Ensimmäinen yksikkö otettiin käyttöön vuonna 1983 ja suljettiin 31.12.2004. Toinen yksikkö otettiin käyttöön vuonna 1987 ja suljettiin 31.12.2009. Voimalaitosten sulkeminen oli eräs Euroopan Unioniin liittymisen ehdoista. Laitokset tuottivat pääasiassa sähköä yhteensä 3000 MWe eli noin 75% Liettuan sähköenergiasta. Tämä on korvattu pääosin tuontienergialla. Kaukolämpöä oli tuotettu 17 MWth, joka on korvattu paikallisella lämpöä tuottavalla laitoksella. Suunnitellut uudet Visaginasin laitosyksiköt on tarkoitus rakentaa käytöstä poistettujen yksiköiden viereen.

Ensimmäisen laitoksen polttoaine on purettu pois reaktorisydämestä ja siirretty laitospaikalla sijaitsevaan välivarastoon. Toisen laitoksen polttoaine on edelleen reaktorisydämessä. Voimalaitoksella on ollut henkilökuntaa 5000 henkilöä. Voimalaitoksella sulkemistoiminnassa oli vierailuaikana työssä 2155 henkilöä. Tämän hetken suunnitelmien mukaan laitosten purku kestää vuoteen 2030 ja polttoaineen ja aktiivisten jätteiden varastointi kestää noin 50 vuotta, jona aikana polttoaineen loppusijoitus on ratkaistava.

RBMK- tyyppisiä voimalaitoksia on maailmassa 17 kappaletta. Voimalaitoksen purkutyön kokemukset Liettuassa nähdään tietona, jota voidaan tarjota muille samanlaisille voimalaitoksille kun niitä tullaan purkamaan. Näimme varsinaista laitteiston purkamistyötä käynnissä voimalaitoksen turbiinihallissa.

Vierailun turvallisuusjärjestelyt vaikuttivat asianmukaisilta. Saimme vaihtaa vaatteet laitosvierailua varten. Annosmittareita oli käytössä ryhmällä vierailun aikana ja mittaus tehtiin myös vierailun jälkeen. Tapani Graaen mittariin kirjautunut annos oli vaivaiset 3 uSv. Oppaamme Ignalinassa oli Ovidija Marcinkute laitoksen viestinnästä sekä erityiskysymyksiin vastaamassa kaksi muuta ydinvoimalaitoksen henkilökuntaan kuuluvaa asiantuntijaa.

 

Kuvia matkalta


Siellä ei ole mitään

 


Paldiskin koulutusreaktorin jäännösten vieressä

 


Osanottajat Salaspilsisssa (vasemmalta): Markku Tiitinen, Risto Tarjanne, isäntä, Jussi Manninen, Tapani Graae, Pentti Uuspää, Eero Patrakka, Björn Wahlström, Lars-Erik Häll, Jorma Väkiparta, Leif Blomqvist, Seppo Karttunen, Lasse Mattila, Jaakko Toppila, Elja Kaloinen

 


Salaspilsin purettu tutkimusreaktori

 


Osanottajat Ignalinan sisäänkäynnin edessä

 


Ignalinan pienoismalli