ATS

 

Viisi vuosikymmentä suomalaista ydintekniikkaa

Suomen Atomiteknillinen Seura eli ATS on vuonna 1966 perustettu tieteellinen seura. Seuran tarkoituksena on edistää ydintekniikan alan tuntemusta ja kehitystä Suomessa, toimia yhdyssiteenä jäsentensä kesken ja vaihtaa tietoa ja kokemuksia kansainvälisellä tasolla. Seuralla oli vuoden 2014 lopussa 728 jäsentä. Jäsenistö koostuu monipuolisesti suomalaisen ydinvoima-alan kentästä: henkilöjäseniä on yliopistoista ja VTT:ltä, kaikista Suomen kolmesta ydinvoimayhtiöstä, Stukista sekä lukuisissa muista alaan liittyvistä yrityksistä, organisaatiosta ja tutkimuslaitoksista. 

 

Aktiivista jäsentoimintaa ja kaikille avoimia tilaisuuksia

ATS järjestää jäsenilleen mm. esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, seminaareja, koulutuksia ja ekskursioita. Vuosittaisista tapahtumista merkittävin on syysseminaari, joka järjestetään Säätytalolla Helsingissä. Osa tilaisuuksista on kaikille avoimia. Seura julkaisee neljästi vuodessa ilmestyvää tieteellistä ATS Ydintekniikka -lehteä. Lehti on ilmestynyt yhtäjaksoisesti vuodesta 1972 ja on yhä pohjoismaiden ainoa ydintekniikan alan ammattilehti. Myös lehti on kaikkien saatavilla seuran nettisivuilla pienellä viiveellä julkaisusta. ATS:llä on useita toimintaryhmiä: alle 35-vuotiaiden Young Generation, naisten Energiakanava ja eläkkeellä oleville jäsenille ATS-Seniorit. ATS on European Nuclear Society ENS:n jäsenseura ja tekee sitä kautta kansainvälistä yhteistyötä muiden eurooppalaisten atomiteknillisten seurojen kanssa.

  

Jäsenten rahoittama yhdistys

ATS:n toiminnan rahoittavat henkilö- ja kannatusjäsenet. Seuran tieteelliseen julkaisutoimintaan saadaan myös avustuksia. Uudet henkilöjäsenet kutsuu seuran johtokunta. ATS:n jäsenyyttä voi hakea kuka tahansa, ja käytännössä jäseneksi hyväksyminen edellyttää korkeakoulututkintoa tai -opintoja ja työskentelyä ydintekniikka-alalla, tai muuta kytköstä seuran toiminnan tarkoitukseen. Hakemukseen tarvitaan kahden seuran jäsenen suositus ja hakemus palautetaan seuran sihteerille yhteystiedoissa näkyvään osoitteeseen. Uudet jäsenet hyväksyy ATS:n johtokunta. ATS:n jäsenmaksu on varsinaisilta jäseniltä 50 € ja opiskelijoilta 25 €.

ATS:n kannatusjäseneksi pääsee henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö ilmoittautumalla johtokunnalle. Kannatusjäsenet saavat nimensä ja logonsa ATS:n verkkosivuille ja ne ovat nähtävissä jokaisessa ATS Ydintekniikka -lehdessä. Lisäksi kannatusjäsenet voivat lähettää edustajansa yhdistyksen kokouksiin ja muihin jäsentilaisuuksiin, toimittaa uutisia European Nuclear Societyn sähköisiin uutisiin (ENS NEWS) ja heille toimitetaan myös ATS:n luoma ydintekninen sanasto. Kannatusjäsenen jäsenmaksu on 600 €.

ATS:llä on tällä hetkellä 14 kannatusjäsentä:

 

Kansainvälinen yhteistyö

ATS on yksi ENS:n (European Nuclear Society) jäsenseuroista ja teemme kansainvälistä yhteistyötä myös muiden maiden atomiteknillisten seurojen kanssa. ATS on solminut yhteistyösopimuksia muiden maiden atomiteknillisten seurojen kanssa muun muassa ekskursioiden yhteydessä. Yhteistyöseurat:

  • Bulgarian Nuclear Society
  • Canadian Nuclear Society
  • Chinese Nuclear Society
  • Nuclear Society of Russia
  • Swedish Nuclear Society