Vuoden neljäs jäsentilaisuus pidettiin 27.9. VTT:n uudessa Ydinturvallisuustalossa. Ydinturvallisuustalolle kerääntyi 29 seuran jäsentä. 

Tilaisuudessa kuultiin VTT:n Wade Karlsenin esitys Ydinturvallisuustalosta ja erityisesti sinne suunnitelluista uusista kuumakammioista. Karlsen on vastannut Ydinturvallisuustalon hankinnoista erityisesti kuumakammioiden suhteen. 

Esityksen jälkeen jakauduttiin ryhmiin ja tehtiin tutustumiskierrokset talon laboratoriotiloihin. Vierailua helpotti, ettei suurinta osaa laboratoriotiloista vielä ollut otettu käyttöön. Näin tuleva kenkäraja voitiin ylittää omat kengät jalassa. Monet talon laboratoriotiloista olivat vielä tyhjillään ja rakentaminen kesken, mutta vetokaappeja ja mikroskooppeja oli jo tuotu tiloihin. Kierroksella nähtiin myös uudet puhdastilat, joissa on korkearesoluutioinen massaspektrometrialaitteisto. 

Vaikuttavin osa vierailua lienee ollut suuri A-tyypin laboratoriohalli, johon kuumakammiot asennetaan vuoden 2017 puolella. Laboratorioiden erikoisena piirteenä voi oheisesta kuvastakin huomata kirkkaanvärisen lattian. Lattian väri kertoo laboratoriotilan ST-ohjeiden mukaisesta tyypistä: A-tyypin laboratoriossa se on kirkkaan keltainen, kun taas B- ja C-tyypin laboratorioissa vihreä.