Tulevat tapahtumat

ke 19. lokakuuta 2022
ATS Ydintekniikka 3/2022
69 päivää jäljellä
ti 01. marraskuuta 2022
Suomalaisen Ydintekniikan Päivät - SYP2022
82 päivää jäljellä
ti 01. marraskuuta 2022
Suomalaisen Ydintekniikan Päivät - SYP2022
82 päivää jäljellä

17.3. ATS järjesti vaalipaneelin, jonka teemana oli Ydinvoima, hyvinvointi ja Suomi. Tilaisuuden aluksi kuultiin alan professorien alustukset. Professori Sanna Syri esitti muun muassa tilannearvion sähköntuotantokapasiteetin kehityksestä vuoteen 2050. Vaikka ydinvoimakapasiteetti lisääntyykin OL3:n ja FH1:n käynnistyessä, on muistettava, että vanhat laitoksemme poistuvat käytöstä. Professori Filip Tuomisto painotti omassa esityksessään ydinenergiateknologiaosaamisen hyödyntämistä luotaessa uutta liiketoimintaa. Professorien alustukset:
F. Tuomisto - Ydinenergiateknologiat ja uusi liiketoiminta
S. Syri - Ydinvoiman rooli osana energiajärjestelmää

Paneelikeskustelun puheenjohtajana toimi Eero Patrakka ja eduskuntavaaliehdokaspanelisteina olivat Lauri Heikkilä (perussuomalaiset), Joona Räsänen (sosiaalidemokraatit), Kai Mykkänen (kokoomus), Jarno Lappalainen (vihreät) ja Vesa Helkkula (keskusta). Lisäksi professorit osallistuivat paneeliin.

Varsinainen paneelikeskustelu aloitettiin kuulemalla ehdokkaiden ja heidän puolueensa kanta ydinvoimaan. Kukaan ei asettautunut suorasti vastustamaan ydinvoimaa eikä esitetyissä puoluekannoissa ollut yllätyksiä. Ehdokkaat hyväksyivät ydinvoiman osana energiaratkaisua, jonka tulisi tähdätä ensisijaisesti CO2-päästöjen vähentämiseen. Sen sijaan ydinvoiman lisärakentaminen ei saanut yhtä suoraviivaista kannatusta. Yhtä mieltä ehdokkaat olivat myös periaatepäätöksen liiallisesta sitovuudesta.

Useamman ehdokkaan puheenvuoroissa oli havaittavissa, että kansallista energiastrategiaa määritettäessä tulisi panostaa markkinaehtoisuuteen. Tämänhetkiset tukijärjestelmät ja erityisesti päästökauppa saivat jossain määrin moitteita. EU:n rooli energiapolitiikassa koettiin tärkeäksi ennen kaikkea yhteistyön kautta. Tilaisuuden lopuksi professori Tuomisto kannusti ehdokkaita vaatimaan asiantuntijoilta ymmärrettäviä perusteluja päätöksenteon tueksi.

Kuvia tapahtumasta: