Tulevat tapahtumat

to 28. lokakuuta 2021
ATS YT 3/2021
4 päivää jäljellä
ke 22. joulukuuta 2021
ATS YT 4/2021
59 päivää jäljellä

18.1 järjestettiin yhdistyksen ylimääräinen kokous, jossa käsiteltiin johtokunnan sääntömuutosehdotusta. Sääntömuutoksen puolesta äänesti kolme ja sitä vastaan 17 ATS:n jäsentä. Kaikkiaan paikalla oli vain 25 henkeä.

Tilaisuuden aluksi puheenjohtaja perusteli sääntömuutostarpeet. Hänen mukaansa prosessin tavoitteena on formalisoida yhdistyksen toiminnan uudistuminen ja se on myös osa henkistä kokonaisuudistusta. ATS:n on vastattava toimintaympäristön muutoksiin: on yhä vaikeampaa löytää henkilöitä ATS:n luottamustehtäviin, saada osallistujia ATS:n tilaisuuksiin tai taloudellista tukea.

Jäsenistön puolelta kiiteltiin ehdotuksen selkeyttävän sääntöjä, mutta esitettiin kuitenkin että sääntöjen muuttaminen ei ole tarpeellista seuran uudistumiselle, jonka tavoitteet sinänsä nähtiin hyvinä. Erityistä huomiota kiinnitettiin toimintaryhmien ja toimikuntien listaamiseen säännöissä: tämän koettiin asettavan turhan tiukat raamit toiminnalle.

Myöskään uuden jäsenkategorian perustaminen ei saanut kannatusta. Ansioituneiden jäsenien pelättiin vaikuttavan negatiivisesti seuran talouteen ja sen kannustusvaikutuksesta oltiin erimielisiä. Suunnitelman mukaan ansioituneen jäsenen nimikettä tulisi hakea itse johtokunnalta: tämä koettiin erityisen huonona mallina.

Lisäksi kysymyksiä herätti ehdotus, jossa jäsenen erottaminen halutaan siirtää yhdistyksen kokoukselta johtokunnalle. Säännöissä tulisi taata erotettavaksi haluttavalle oikeus saada asia yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi, jotta kohtuullisen pienilukuisen johtokunnan henkilökohtaisilla mielipiteillä ei olisi liian suurta vaikutusta erottamispäätökseen.

Sääntömuutosehdotukseen ja siihen esitettyihin mielipiteisiin voit tutustua tarkemmin täällä.