Tulevat tapahtumat

to 28. lokakuuta 2021
ATS YT 3/2021
4 päivää jäljellä
ke 22. joulukuuta 2021
ATS YT 4/2021
59 päivää jäljellä

ATS:n johtokunnan tehtävänä on muiden muassa hoitaa yhdistyksen juoksevat asiat, toteuttaa kokousten päätökset, vastata taloudenpidosta ja edustaa yhdistystä. Seurassa vuonna 2015 käynnistetyn kokonaisvaltaisen uudistumisen toimeenpano on myös johtokunnan vastuulla.

ATS:n johtokunta valitaan sääntöjen 10 §:n mukaisesti vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan. Johtokunnan varapuheenjohtaja Filip Tuomisto ja jäsen Ilkka Männistö ovat olleet johtokunnassa sääntöjen sallimat kolme vuotta eivätkä voi enää asettua ehdolle. Lisäksi Essi Ahonen on eronnut johtokunnasta vuoden aikana. Johtokuntaan tarvitaan vähintään kaksi uutta jäsentä, mikäli ei-erovuoroiset jäsenet ovat käytettävissä ja valitaan uudelleen johtokuntaan.

On yhdistyksen etu, että johtokunnassa on osaavia ja motivoituneita henkilöitä, joilla on riittävästi aikaa paneutua yhteisten asioiden hoitamiseen. Johtokunnan valinnassa halutaan lisätä avoimuutta ja mahdollistaa etukäteiskeskustelu. Seuraavassa esittäytyvät henkilöt, jotka ovat tarjoutuneet ehdokkaiksi ATS:n johtokuntaan.

Antti Paajanen

 

Taustaorganisaatio
Fennovoima
Aiemmat tehtäväni johtokunnassa tai muutoin ATS:ssa
ATS YG Fortum Keilaniemen yhteyshenkilö 2011-2013, ATS YG Puheenjohtaja 2013
Oman asiantuntemustaustani ja nykyisten työtehtävieni suppea kuvailu
Koulutus ja työtausta: DI Lappeenrannan teknillinen yliopisto 2011
Fortum Power and Heat Oy - suunnitteluinsinööri (PRA taso 2 ja vakavien onnettomuuksien hallinta) ydinturvallisuusosasto 2011-2014
Fennovoima Oy - ydinturvallisuusinsinööri (PRA taso 2), ydinturvallisuusosasto 2014-
Yleisiä näkemyksiäni ATS:n nykytoiminnan tavoitteista ja niiden kehittämisen tavoitteista
ATS kehityskohteita: Alan opiskelijoiden mukaan ottaminen seuran toimintaan näkyvämmin
Omat erityiskiinnostuskohteeni ATS:n toiminnassa sekä osallistumisesta uusien toimintamuotojen kehittämiseen
ATS mielenkiinnon kohteita: Opiskelijayhteistyö ja kansainvälisyyden kehittäminen.

 

Henri Loukusa

Taustaorganisaatio
VTT
Aiemmat tehtäväni johtokunnassa tai muutoin ATS:ssa
Sihteeri (2015)
Oman asiantuntemustaustani ja nykyisten työtehtävieni suppea kuvailu
Olen tehnyt VTT:llä polttoainemallinnusta vuodesta 2013 osallistuen polttoainekoodi FINIXin kehitykseen. Valmistuin vuonna 2014 kemian tekniikan DI:ksi Aalto-yliopistosta aiheenani ydinpolttoaineen kemian mallinnus. Tällä hetkellä teen töiden ohessa samasta aiheesta väitöskirjatyötä Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakouluun.
Yleisiä näkemyksiäni ATS:n nykytoiminnan tavoitteista ja niiden kehittämisen tavoitteista
ATS:n elinvoimaisuuden säilyttäminen vaatii mielestäni toiminnan jatkuvaa parantamista. ATS:n yhteiskunnallisen merkityksen kasvattaminen tekisi mielestäni hyvää nyky-yhteiskunnassa vallitsevalle keskusteluilmapiirille. Yhteiskunnallisesta keskustelusta ydinvoimaan liittyen puuttuu neutraali tieteellinen taho, jollaisena ATS on aikaisemminkin toiminut.
Omat erityiskiinnostuskohteeni ATS:n toiminnassa sekä osallistumisesta uusien toimintamuotojen kehittämiseen 
Sihteerin tehtävässä olen kiinnostunut yleisen toiminnan järjestämisen kehittämisestä.

 

Kai Salminen

Taustaorganisaatio
Pion Nuclear Project Services
Aiemmat tehtäväni johtokunnassa tai muutoin ATS:ssa
Johtokunnan pj. 2015, johtokunnan jäsen 2009–2011, ATS Ydintekniikan päätoimittaja 2004–2007 ja erikoistoimittaja 2003, Young Generationin pj. 2003, ekskursiosihteeri 2000–2002
Oman asiantuntemustaustani ja nykyisten työtehtävieni suppea kuvailu
DI TKK/Energiateknologiat 2001, KTK Turun yliopisto 2016. Itsenäinen konsultti 2015–. Aikaisempi ydinenergia-alan työkokemus Fortumista (2000–2007, 2013–2015) ja Fennovoimasta (2007–2012) ydinturvallisuus- ja lisensiointitehtävissä sekä projektinkehityksestä.
Yleisiä näkemyksiäni ATS:n nykytoiminnan tavoitteista ja niiden kehittämisen tavoitteista
ATS:n toiminnan modernisointiin tähtäävä uudistumisstrategia (mm. ATS Ydintekniikka 1/2015, esitelmä syysseminaarissa 2015) on laadittu aloitteestani toimiessani yhdistyksen johtokunnan pj:nä v. 2015. Puheenjohtajana aion jatkaa laaditun suunnitelman toteuttamista ja työskentelyä vuoteen 2017 asetettujen tavoitteiden eteen. Olen nimenomaan ehdolla ATS:n uudistumisen ideologina ja toimeenpanijana, eikä puheenjohtajan tehtävä tai muukaan tehtävä kiinnosta minua, jos jäsenistö ei kannata visiota yhdistyksen uudistamisesta.
Omat erityiskiinnostuskohteeni ATS:n toiminnassa sekä osallistumisesta uusien toimintamuotojen kehittämiseen 
Olen ehdokkaana johtokunnan puheenjohtajan tehtävään, enkä ole käytettävissä muihin luottamus- tai toimihenkilötehtäviin. Puheenjohtajana osallistun kaikkien uusien toimintamuotojen kehittämiseen.

 

Lasse Koskinen

Taustaorganisaatio
Posiva
Aiemmat tehtäväni johtokunnassa tai muutoin ATS:ssa
JK 2/2015 -->
Oman asiantuntemustaustani ja nykyisten työtehtävieni suppea kuvailu
FL Lasse Koskinen on työskennellyt vuodesta 2007 Posivalla ryhmäpäällikkönä ja nykyisin asiantuntijana. Hänen työtehtäviinsä kuuluvat käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen pitkäaikaisturvallisuus ja turvallisuusperustelutyö. Aikaisemmin hän on työskennellyt myös VTT:llä vuosina 2001-2007. Lisensiaatintutkintonsa teoreettisesta/laskennallisesta fysiikasta hän on suorittanut Jyväskylän yliopistossa.
Yleisiä näkemyksiäni ATS:n nykytoiminnan tavoitteista ja niiden kehittämisen tavoitteista
Kehitys, joka tavoittelee seuran toimimista ydinenergia-ammattilaisten hyödyllisenä, korkean osaamisen ja vaatimustason innoittavana yhdistyksenä saa täyden puoltoni.
Omat erityiskiinnostuskohteeni ATS:n toiminnassa sekä osallistumisesta uusien toimintamuotojen kehittämiseen
Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus. Sen asema tulisi olla korostetumpi, koska sitä vielä yleisesti pidetään ei-koeteltuna tai -- sen johdosta -- kenties jopa toistaiseksi ratkaisemattomana; ja koska se on välttämätön osatekijä teknistaloudellisesti kilpailukykyisen ja puhtaan ja ilmakehää saastuttamattoman energian tuottamisessa teollisessa mittakaavassa.

 

Lauri Pyy

Taustaorganisaatio
LUT
Aiemmat tehtäväni johtokunnassa tai muutoin ATS:ssa
Rahastonhoitaja (2015)
Oman asiantuntemustaustani ja nykyisten työtehtävieni suppea kuvailu
Optiset mittausjärjestelmät, termohydrauliikka
Yleisiä näkemyksiäni ATS:n nykytoiminnan tavoitteista ja niiden kehittämisen tavoitteista
Pidän ATS:n uudistetun toiminnan tavoitteita realistisina ja tavoiteltavina. Vierivä kivi ei sammaloidu. Uudet toimintamuodot toivottavasti luovat jäsenistölle myös saman tunteen. Rahastonhoitajana toivon tämän tuovan myös selkeän kasvun henkilö- ja kannatusjäsenmääriin, jotta yhdistyksen toiminta olisi myös mahdollisimman itsenäistä taloudellisesti.
Omat erityiskiinnostuskohteeni ATS:n toiminnassa sekä osallistumisesta uusien toimintamuotojen kehittämiseen
Mielestäni mielenkiintoisimpana uutena toimintamuotona tulee ehdottomasti olemaan Suomalaisen Ydintekniikan Päivät, jonka järjestelyissä olen myös mukana. Henkilökohtaisesti myös lausuntotoimikunnan toimintaa tulen seuraamaan mielenkiinnolla.

 

Toivo Kivirinta

Taustaorganisaatio
Fortum, Nuclear and Thermal Power
Aiemmat tehtäväni johtokunnassa tai muutoin ATS:ssa
YG:n puheenjohtaja 2009, varapuheenjohtaja 2010 ja usean vuoden ajan ATS:n yhdyshenkilönä Loviisan voimalaitoksella
Oman asiantuntemustaustani ja nykyisten työtehtävieni suppea kuvailu
Olen Fortumilla työskennellyt PRA:n parissa sekä Keilaniemessä, että Loviisan voimalaitoksella. Nykyisin toimin voimalaitoksen koulutusryhmän päällikkönä. Ryhmämme järjestää henkilöstölle perehdytystä, perus-, kertaus- ja täydennyskoulutusta.
Yleisiä näkemyksiäni ATS:n nykytoiminnan tavoitteista ja niiden kehittämisen tavoitteista
Hienoa, että seuran uudistaminen on aloitettu. Ajatus ATS:n yhteiskunnallisen painoarvon lisäämisestä tuntuu minusta sellaiselta, että sen eteen kannattaa tehdä työtä.
Omat erityiskiinnostuskohteeni ATS:n toiminnassa sekä osallistumisesta uusien toimintamuotojen kehittämiseen
Erityisessä arvossa pidän sitä miten ATS on tukenut tutustumista samanhenkisiin ihmisiin ja samojen asioiden kanssa työskenteleviin asiantuntijoihin. Koen jäsenten välisten kohtaamisten olevan avainasemassa jokaisen oman asiantuntemuksen syventämisessä ja kokemusten jakamisessa ydinturvallisuuden jatkuvaksi parantamiseksi.

 

Tuomas Rantala

Taustaorganisaatio
Teollisuuden Voima Oyj (TVO)
Aiemmat tehtäväni johtokunnassa tai muutoin ATS:ssa
Johtokunnan jäsen 2015
Oman asiantuntemustaustani ja nykyisten työtehtävieni suppea kuvailu
Olen vuodesta 2010 toiminut TVO:n polttoainehankinnassa erikoisalanani ydinpolttoaineketjun alkupää uraanikaivokselta polttoainetehtaalle. Vuosina 1999–2010 osallistuin sähköverkkojen verkkotietojärjestelmien kehitystyöhön Tekla Oyj:ssä vastaten loppuvuosina järjestelmäasiantuntijana tuotteiden laadunvarmistuksen hallinnoinnista ja prosessien kehittämisestä. Olen valmistunut Aalto-yliopiston Teknillisen fysiikan koulutusohjelmasta. Diplomityöni käsitteli ydinpolttoaineketjun alkupään tekijöitä.
Yleisiä näkemyksiäni ATS:n nykytoiminnan tavoitteista ja niiden kehittämisen tavoitteista
Korostan ATS:n tehtävää jäsentensä ammatillisen identiteetin, ammattiylpeyden ja yhteisöllisyyden vahvistamisessa. Nykyisiä ja perinteisiä verkostoitumismuotoja kannattaa vaalia, ja uusia tähän aikaan sopivia kannattaa kehittää. On tärkeää, että ATS:n jäsenyys koetaan merkittäväksi ja tavoiteltavaksi osaksi ydintekniikan alan asiantuntijan identiteettiä.
Kannatan ATS:n maltillista uudistamista suuntaan, jossa seura ottaa asiantuntijuuspohjalta kantaa julkisen tiedon puutteeseen ja pyrkii omalta osaltaan hälventämään vastakkainasettelua. Mielestäni on väärin sanoa ydinvoiman olevan välttämätön ylimenokauden vaihtoehto. Ydinvoima on tulevaisuuden energiantuotantomuoto muiden kestävien ratkaisujen rinnalla ja meidän tehtävämme on varovaisesti ohjata myös julkista keskustelua tähän suuntaan. On kuitenkin tärkeää, että emme profiloidu "lobbariksi".
Omat erityiskiinnostuskohteeni ATS:n toiminnassa sekä osallistumisesta uusien toimintamuotojen kehittämiseen
Olen ollut vuoden 2015 ATS:n johtokunnassa pyydettynä TVO:n edustajana ja olen käytettävissä valittaessa johtokunnan edustajia vuodelle 2016. Päätöksenteossa toimin koko jäsenistön edustajana. Lisäksi toimin seuran yhteyshenkilönä työnantajani TVO:n ja sen ATS-jäsenten suuntaan, mikä on mielestäni tärkeä osa johtokunnan jäsenen työtä.
Olen johtokunnassa vastannut uutiskirjeen kokoamisesta. Tavoitteenani on edelleen kantaa vastuuta seuran sisäisen tiedonkulun parantamisessa ja kannustaa keskusteluun ATS:n merkittävyyden kasvattamisesta ja identiteetin vahvistamisesta.