Ryhmän 2 tiivistelmien lähettämisen takaraja on 30.9.!

LÄHETÄ PAPERI/ABSTRAKTI (Conftool)

Esitysten ryhmittely

Konferenssiesitysten aiheet kattavat kaikki ydintekniikan osa-alueet. Esitykset jaetaan kahteen ryhmään, riippuen teknisestä tasosta ja kohdeyleisöstä. Ryhmän valinta jätetään kirjoittajan päätettäväksi, mutta alla esitettyjä ohjeita pyydetään noudattamaan.

Ryhmä 1

Teknistieteelliset aiheet joissa käsitellään uutta ja merkittävää tutkimusta kootaan ryhmään 1. Kirjoittaja laatii aiheesta lyhyen paperin (max 4 sivua) ja esittää työnsä konferenssissa suullisesti tai posterin muodossa. Lähetetyt paperit hyväksytään kevyen vertaisarvioinnin perusteella ja julkaistaan konferenssin jälkeen verkossa.

Esimerkkiaiheita: reaktorianalyysi, voimalaitossimulaatio, termohydrauliikka, vakavat reaktorionnettomuudet, ydinpolttoainekierto, loppusijoitus, automaatio, materiaalitutkimus, fuusiotutkimus, PRA-analyysi, kiihdytinsovellukset, säteilyn lääketieteellinen käyttö, radiokemia, ydintekniikan laskennalliset menetelmät.

Ryhmä 2

Jälkimmäiseen ryhmään kootaan suullisia esityksiä, jotka ovat tekniseltä tasoltaan edellistä yleisempiä ja suunnattu laajemmalle yleisölle. Esitykseen ei kuulu paperia vaan lyhyt tiivistelmä, jonka perusteella konferenssiin hyväksytyt esitykset valitaan.

Esimerkkiaiheita: lisensiointi ja rakentaminen, taloudelliset kysymykset, käytöstäpoisto, uudet ydinvoimateknologiat, kansainväliset tutkimushankkeet, ydintekniikka-alan koulutus, viestintä.

Papereiden lähettäminen

Paperin mallipohja on ladattavissa konferenssin verkkosivulta (ks. alla). Lähettäminen tapahtuu Conftool-työkalun avulla. Ryhmän 2 abstrakti kirjoitetaan suoraan Conftoolissa olevaan tekstilaatikkoon.

LÄHETÄ PAPERI/ABSTRAKTI (Conftool)

 

Posiva vuonna 2020

(c) Posiva

 

Päivämääriä

30.4.2016 Aikainen ilmoittautuminen päättyy
26.6.2016 Pidennetty Ryhmän 1 papereiden lähettämisen takaraja (oli 31.5.)
30.9.2016 Ryhmän 2 papereiden lähettämisen takaraja
15.10.2016 Normaalihintainen ilmoittautuminen päättyy
2.11.2016 Konferenssi alkaa

Muotoiluohjeistus

Ryhmän 1 lyhyiden paperien maksimipituus on 4 sivua. Ryhmän 2 tiivistelmiä käytetään vain esitysten valintaan ja niiden maksimipituus on yksi sivu. Kirjoittajien on käytettävä seuraavien linkkien takaa ladattavissa olevia dokumenttipohjia.

Dokumenttipohja Ryhmän 1 lyhyelle paperille

Dokumenttipohja Ryhmän 2 abstraktille: Kirjoita abstrakti suoraan Conftoolissa olevaan "Abstract" tekstilaatikkoon.

 

SYP2016 - Pääsponsorit

Fennovoima Fortum  TVO 

 

SYP2016 - Tukijat

Ringo Nordic   TVONS